top of page
header.jpg
indicator.png
ico-firmy.png

Průmysl

Pro průmyslové, výrobní a skladové haly nebo obchodní centra nabízíme výkonné solární elektrárny s akumulací, které umožňují:

bullet.png
bullet.png
bullet.png

Snížit provozní náklady na spotřebovávanou elektřinu

Snížit náklady na rezervovaný příkon i odběrové špičky

Optimalizovat cenu za nákup elektrické energie

Návratnost 5 – 7 let

(v některých případech i bez dotace)

reseni-bg.jpg
reseni-left.png

Vyspělá průmyslová řešení

Dnešní vyspělá průmyslová řešení jsou vnímána taková řešení, která jsou vyspělá nejen technologicky, ale jsou zároveň šetrná k životnímu prostředí a využívají v maximální míře obnovitelné zdroje energie. Insight Energy Solar vám umožní dosáhnout vyšší šetrnosti k životnímu prostředí a díky solární energii snížit provozní náklady.

Bateriová úložiště

Společnost Alpha ESS je jedním z vůbec největších světových výrobců bateriových systémů. Jak pro stávající velké fotovoltaické elektrárny, tak pro ty, které instalujeme, nabízíme škálovatelné bateriové úložiště od 250 kWh až do 1,2 MWh. Součástí instalace je monitoring 24/7 s možností vzdáleného řízení v reálném čase. Průmyslové baterie Alpha ESS jsou založeny na lithium železo fosfátových článcích – LiFePO4. Rozšíření fotovoltaických elektráren o bateriové systémy umožňuje kompatibilitu pro on/off grid (podnikovou) mikrosíť a funkce „Peak Shaving“ a „Valley Filling“.

reseni-right.png
peak-bg.jpg
peak-img.jpg

RÁNO A ODPOLEDNE:

Peak shaving

Ve většině podniků a provozů se spotřeba elektřiny během pracovního dne mění a velmi tím ovlivňuje distribuční síť. Vznikají tak odběrové špičky, díky kterým dodavatelé elektřiny mění své ceny v průběhu dne, především z důvodu optimalizace a stability distribuční sítě. Kombinací fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm umožňujeme:

bullet.png
bullet.png
bullet.png
bullet.png

Úplné nebo částečné pokrývání aktuální provozní spotřeby a odběrových špiček nad stanovenou a s dodavatelem sjednanou hodnotu.

Díky tomu vám umožníme si sjednat a snížit paušál za rezervovaný příkon u distributora elektrické energie, čímž vám přinášíme významné úspory nákladů na provoz.

Pokrýt špičkové odběry pomocí fotovoltaiky nebo z baterií, případně jejich kombinací.

Řešit pokrytí nároků na elektrickou energii během čtvrthodinového maxima.

Eliminovat výchylky z průměrné spotřeby elektrické energie za pomoci naakumulované energie.

valley-bg.jpg
valley-img.jpg

BĚHEM DNE:

Valley filling

Kdykoli špička pomine nebo spotřeba klesne pod stanovenou hodnotu, jsou baterie dobity „Valley Filling“ z fotovoltaiky nebo z distribuční sítě na stanovenou hranici nabití. Pokud není dostupná elektřina ze solárních panelů, tak díky inteligentní správě nabíjíte úložiště vždy za nejnižší ceny elektřiny. Tento systém umožňuje šetřit peníze bez narušení chodu provozu, protože nabité baterie používáte, abyste zabránili platbám za elektrickou energii v nejdražších částech dne. 

force-bg.jpg
force-img.jpg

Force charge

V NOCI:

Tato funkce umožňuje dobíjení bateriového úložiště stanoveným proudem. Systém v reálném čase monitoruje cenu odebírané elektrické energie a je možné přesně definovat, v jakých intervalech (tarifech) je energetické úložiště přednostně nabíjeno. Touto funkcí dochází k maximálnímu snížení ceny elektrické energie pro vlastní nabíjení. Typicky se tak děje v noční době, to znamená v čase nízkého tarifu. Force Charge současně prodlužuje životnost bateriového úložiště díky optimalizovanému systému nabíjení.

ups.jpg

UPS

A OCHRANA PROTI BLACKOUTU

Výpadek elektřiny může tvrdě zasáhnout podnik, například v podobě finančních sankcí za přerušenou výrobu, zpoždění dodávek, poškození výrobních linek i produktů. Neočekávané výpadky napájení mohou v některých lokalitách trvat minuty, ale také hodiny nebo dny.

Bateriová úložiště nabízejí robustní zálohu při výpadku sítě a jsou schopna dodávat elektřinu téměř okamžitě.

Systémová akumulace energie založená na bateriových úložištích poskytuje nouzové záložní napájení nejen pro výrobní podniky, ale i pro nemocnice, nákupních centra, telekomunikace, datová centra, apod.

dron-bg.jpg

Inspekce solárních panelů dronem

dron-hw.png
dron-logo.png

Pro dlouhodobý provoz solárních elektráren je potřeba jejich průběžný monitoring. Každý solární panel je sestaven z jednotlivých článků. Jakmile je tento dílčí článek poškozen, degraduje výkon celého panelu a tím celé elektrárny. Nejlepší detekce těchto chybných článků je pomocí profesionálního dronu, který je vybaven kamerou pro snímání infračerveného záření – poškozené články se zahřívají více než ostatní.

 

Naše společnost nabízí pro tyto inspekce kompletní servis. K dispozici máme jak registrované drony s potřebným kamerovým vybavením, tak kvalifikovaný personál. Piloti mají licenci v rámci platných předpisů ÚCL ČR a inspektoři jsou specializovaní inženýři.

Tuto službu nabízíme ve spolupráci se společností Drone Profi s.r.o. 

drony
dotace-v2.jpg

Dotace

dotace-mobile.jpg

Námi navrhovaná řešení jsou financovatelná z dotačních programů. Dotační programy značně zkracují návratnost investic do námi nabízených fotovoltaických řešení. *)

Cílem dotačních výzev je mimo jiné podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Naše vyspělá průmyslová řešení plně reflektují cíle dotačních programů. Díky těmto řešením a dotačním programům tak získáváte jedinečnou příležitost zainvestovat do snížení provozních nákladů s velmi krátkou dobou návratnosti.

Příkladem je dotační program „Úspory energie“ z programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (OP PIK).

Aktuálně je možné podávat žádosti do 31.8.2020. Poskytovaná výše dotace je od 2 mil. Kč do 50 mil. Kč. A dotuje až 80 % / 70 % / 60 % způsobilých výdajů pro malé / střední / velké podniky.

Pro více informací klikněte zde.

Dotace je určena pro:
+  Zpracovatelský průmysl
+  Zemědělství, těžba a dobývání
+  Zásobování vodou
+  Velkoobchod a maloobchod
+  Informační a komunikační činnosti
+  Vědecké a technické činnosti

+  Cestovní ruch
+  Výroby a rozvody energie
+  Nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
+  Doprava a skladování
+  Činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
+  Administrativní a podpůrné činnosti

Kompletní seznam podporované sektorů naleznete zde

*) Upozorňujeme, že dotace nejsou v době vyhlášení nouzového stavu predikovatelné. Dotační tituly mohou být rovněž v následné době recese velmi limitovány nebo změněny.

bottom of page